Çevre Teknolojileri

Su, yaşamın temel kaynaklarından biridir ve tüm canlıların hayatta kalması için gereklidir. Ancak, su kaynaklarının kirlenmesi ve tükenmesi, dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle, suyun temizlenmesi ve atıksuların doğru şekilde arıtılması önemli bir hale gelmiştir. Su ve atıksu arıtma, çevrenin korunması, insan sağlığının ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Su arıtma, doğal su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ve temiz su elde etmek için kullanılan bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemi içerir. Bu işlemler, suyu kirleticilerden, toksinlerden, bakterilerden ve diğer zararlı maddelerden arındırmayı hedefler. Su arıtma sistemleri, içme suyu sağlama, endüstriyel kullanım için su temini ve sulama suyu olarak kullanılan suyu temizlemek için kullanılır.

Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışına bağlı olarak yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız yoğun bir şekilde kirlenmektedir ve her geçen gün içme suyu ihtiyacının karşılanması güçleşmektedir. GEZER Endüstri olarak;

Su ve Atıksu Arıtma ile ilgili aşağıdaki tüm faaliyet konularını anahtar teslim bazda kurarak hizmet vermekteyiz.